Java Developer? Przejdź na wyższy poziom wiedzy 🔥💪  Sprawdź

Team Leader? Podnieś efektywność swojego zespołu 👌 Sprawdź

Same-Origin Policy (SOP) – co to jest i jak wpływa na bezpieczeństwo web aplikacji?

Same-Origin Policy (SOP) – co to jest i jak wpływa na bezpieczeństwo web aplikacji?

Z tego artykułu dowiesz się Czym jest Same-Origin Policy (SOP). Czym jest Origin. Jak działa atak typu XSS. Jak działa atak typu CSRF. Jakie są ograniczenia Same-Origin Policy. Jak przeglądarka, wykorzystując politykę SOP dba o bezpieczeństwo użytkowników. Jak ważna...
Logowanie aplikacji Java: Co, Kiedy, Gdzie i Jak?

Logowanie aplikacji Java: Co, Kiedy, Gdzie i Jak?

Logowanie w aplikacjach Java to jedna z fundamentalnych rzeczy pozwalająca na uruchomienie jej w środowisku produkcyjnym. Odpowiednio zaimplementowane jest pomocne developerom, zespołom utrzymującym oprogramowanie i pozwala zaoszczędzić ogromną ilość czasu w nieoczekiwanych sytuacjach. Aby dziennik logów był nam przydatny, istotne jest to co logujemy, kiedy logujemy, jak logujemy oraz w jaki sposób zorganizować logi, aby wyciągać z nich interesujące nas informacje. Podzielę się moimi doświadczeniami w tym obszarze, jakie zdobyłem przez lata pracy a aplikacjami.