Java Developer? Przejdź na wyższy poziom wiedzy 🔥💪  Sprawdź

Team Leader? Podnieś efektywność swojego zespołu 👌 Sprawdź

CI/CD i trunk-based development – wdrażaj częściej i szybciej

CI/CD i trunk-based development – wdrażaj częściej i szybciej

Zastanawiało Cię kiedyś, które elementy w procesie pisania kodu i współpracy z innymi programistami wpływają na efektywność Twoich działań zmierzających do umieszczenia kodu na produkcji?

Oprócz analizy wymagań, głównym zajęciem programisty jest wytwarzanie kodu i kolaboracja z innymi programistami.

Miejscem tej kolaboracji jest repozytorium kodu w systemie kontroli wersji. To w nim umieszczamy efekt naszej pracy. Tam przeglądamy zmiany innych i łączymy z nimi nasze zmiany.

Na koniec, zmiany te uczestniczą w procesie Contineous Integration (CI), budowane są artefakty wdrożeniowe, a niektóre zwinne zespoły nawet używają procesu Contineous Delivery (CI/CD) do szybkiego i ciągłego wdrażania zmian na środowiska testowe i produkcyjne prosto z pipeline w sposób w pełni zautomatyzowany.

Mikroserwisy: Monitoring, Tracing i Log Aggregation – diagnostyka problemów w środowisku rozproszonym

Mikroserwisy: Monitoring, Tracing i Log Aggregation – diagnostyka problemów w środowisku rozproszonym

Wyobraź sobie, że wystąpił problem w produkcyjnym systemie zbudowanym z sieci rozproszonych mikrousług. Błąd przekazuje zespół, który złożył żądanie do Twojego systemu i operacja zawiodła – obsługa trwała długo, a następnie został zwrócony błąd. Podają requestId oraz szczegóły żądania.

Czy byłbyś w stanie szybko odpowiedzieć, co konkretnie było przyczyną błędu?

W tym wpisie chciałbym poruszyć problematykę Observability (obserwowalności) systemów opartych o architekturę rozproszonych mikrousług. Opowiem o:

 • Log Aggregation, zbieranie logów w środowisku rozproszonym
 • Distributed Tracing, czyli śledzenie konkretnego żądania
 • Monitoring ogólnej kondycji systemu
  • Perspektywa ogólna serwisu
  • Perspektywa szczegółowa instancji
Mikroserwisy: Monitoring, Tracing i Log Aggregation – darmowe Szkolenie Online – 22 listopada, o godz. 18:00 [zapisz się tutaj]

Mikroserwisy: Monitoring, Tracing i Log Aggregation – darmowe Szkolenie Online – 22 listopada, o godz. 18:00 [zapisz się tutaj]

Monitoring Mikroserwisów - ten temat cieszy się dużym zainteresowaniem. Właśnie dlatego postanowiliśmy stworzyć wydarzenie online – darmowe szkolenie z Monitoringu 🔥 ⏰ Transmisja odbędzie się online w poniedziałek 22 listopada, o godz. 18:00 (około 120min)....

Jak zamapować agregat DDD w Hibernate

Jak zamapować agregat DDD w Hibernate

Korzystając z Hibernate czy też Java Persistence API dla konfiguracji mapowania danych i operacji korzystasz z mapowania dla encji, operacji i relacji. Ale Hibernate dostarcza dodatkowych anotacji, z których chciałbym Ci przedstawić kilka wybranych.

Zasady pisania dobrych testów – F.I.R.S.T. i konkretne techniki żeby je zastosować

Zasady pisania dobrych testów – F.I.R.S.T. i konkretne techniki żeby je zastosować

Istnieją ogólnie przyjęte zasady, które warto stosować podczas pisania testów. Sprawiają, że testy są bardziej użyteczne w Twoim projekcie. Do każdej z tych zasad podam Ci konkretne techniki i wskazówki, aby je spełnić. Zasady mają akronim F.I.R.S.T. i kolejne litery oznaczają:

 • Fast
 • Isolated / Independent
 • Repeatable
 • Self-validating
 • Timely
Assert Object Pattern – wyraź w testach biznesowe znaczenie obiektu

Assert Object Pattern – wyraź w testach biznesowe znaczenie obiektu

Assert Object pattern to bardzo prosty wzorzec stosowany w kodzie testowym sprawiając, że są prostsze i bardziej czytelne. Koncentruje się na fazie sprawdzania obiektów ukrywając złożoność sprawdzenia.

Ideą wzorca Assert Object jest „owinięcie” testowanego obiektu w obiekt Assert i stworzenie metod sprawdzających. Dzięki temu możemy wyrażać biznesowe znaczenie.