Logowanie aplikacji Java: Co, Kiedy, Gdzie i Jak?

Logowanie w aplikacjach Java to jedna z fundamentalnych rzeczy pozwalająca na uruchomienie jej w środowisku produkcyjnym. Odpowiednio zaimplementowane jest pomocne developerom, zespołom utrzymującym oprogramowanie i pozwala zaoszczędzić ogromną ilość czasu w nieoczekiwanych sytuacjach. Aby dziennik logów był nam przydatny, istotne jest to co logujemy, kiedy logujemy, jak logujemy oraz w jaki sposób zorganizować logi, aby wyciągać z nich interesujące nas informacje. Podzielę się moimi doświadczeniami w tym obszarze, jakie zdobyłem przez lata pracy a aplikacjami.