Już dostępny

Program Szkoleniowy Java Developer dostępny 🔥💪 tylko TERAZ za 1299 zł  Sprawdź szczegóły i agendę

Zakres

Monitoring • Apache Kafka • Clean Code Testowanie • Hibernate • Systemy kolejkowe Sprawdź szczegóły i agendę

Zakres

14 modułów  /  ponad 40h nagrań  /  230 lekcji  /  dożywotni dostęp  /  Sprawdź szczegóły i agendę

Obowiązek informacyjny

Wykonując obowiązek informacyjny, zgodnie z przepisami RODO informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest wydawca serwisu softwareskill.pl, czyli SoftwareSkill Damian Rudczyk z siedzibą w Tychach (43-100) przy ul. Rolnej 23/10. Dane osobowe zostały zebrane w związku z dokonaną rejestracją w serwisie softwareskill.pl i są przetwarzane w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora danych, w zakresie niezbędnym do wykonania umowy w zakresie usług, które świadczymy w serwisie softwareskill.pl oraz w celu realizacji przepisów prawa.

W jakim celu są przetwarzane moje dane?

Administrator przetwarzana Twoje dane osobowe w celu wysyłania Ci własnych informacji handlowych oraz treści promujących produkty i działalność administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2016/679 – a więc Twojej zgody. Dodatkowo, Twoje dane osobowe będą przetwarzane do celów statystycznych i analitycznych,

W ramach realizacji tych celów dane osobowe będą przetwarzane w szczególności:

 • w celu wysyłki newslettera
 • promocji produktów
 • dostępu do platformy szkoleniowej
 • materiałów szkoleniowych
 • oraz w celu umożliwienia administracji serwisu softwareskill.pl kontaktu z Państwem.

Kto będzie odbiorcą moich danych?

Twoje dane są przekazywane podmiotom współpracującym z administratorem. Te podmioty nazywane są odbiorcami danych. Przekazanie danych przez administratora jest możliwe w takich przypadkach jak:

 1. gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa – dotyczy to ujawniania przez administratora Twoich danych;
 2. gdy administrator musi ujawnić dane, by móc zrealizować umowę z dostawcą systemu rozsyłającego newsletter – działanie takie zawsze odbywa się na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych;
 3. gdy administrator decyduje się na ujawnienie danych osobowych z powodu własnego, prawnie uzasadnionego interesu;
 4. gdy wynika to z wyrażonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych.

Wszystkie powyższe przypadki są w pełni zgodne z RODO.

Partnerami, którym administrator przekaże Twoje dane osobowe mogą być:

 1. UAB MailerLite (Litwa)
 2. Facebook Inc (Kalifornia, Stany Zjednoczone Ameryki);
 3. Google Ltd (Kalifornia, Stany Zjednoczone Ameryki);

Dane mogą zostać przekazane do firm reklamodawców w celu uniknięcia ponownego wyświetlenia reklamy, profilowania reklamy.

Czy moje dane są przetwarzane poza Unią Europejską?

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe do innych państw, niż należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego – tzw. państw trzecich. Uznaliśmy, że jest to niezbędne w celu zapewnienia prawidłowego działania newslettera. Dokonaliśmy oceny skutków dla ochrony danych, w ramach której porównywaliśmy różne dostępne systemy wysyłki newslettera. Niestety żaden z systemów tego typu, który działał wyłącznie na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nie dawał rękojmi działania w sposób integralny, poufny i zapewniający oczekiwaną przez administratora dostępność. Wybrane przez nas rozwiązania wyróżniają się na tym tle, lecz korzystanie z nich wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych również poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Aby przeciwdziałać ewentualnym ryzykom, zawarliśmy umowy powierzenia przetwarzania zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa Twoich danych. Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy jest w nich oparte o standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. W ramach oceny skutków dla ochrony danych, zgodnie z zaleceniami po wyroku Trybunały Sprawiedliwości Unii Europejskiej c-311/18, określiliśmy ryzyko i ewentualne skutki związane z przekazywaniem danych. Taki sposób przetwarzania jest w pełni legalny i zgodny z RODO.

Czy muszę podawać swoje dane osobowe?

Jeśli tylko przeglądasz treści na stronie to nie musisz podawać swoich danych osobowych. Jeśli nie chcesz, aby Twoje dane osobowe były poddawane działaniom analitycznym i statystycznym, możesz skorzystać ze specjalnych wtyczek do przeglądarki, które uniemożliwiają zbieranie danych (np. poprzez podawanie fikcyjnych informacji o Twojej przeglądarce czy Twoim sposobie zachowania).

Jeśli decydujesz się zawiązać umowę z nami, na przykład zakupić towary lub usługi od administratora to bez podania Twoich danych osobowych nie uda się złożyć zamówienia.

Jakie prawa mi przysługują w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych?

Macie Państwo prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Wasze prawa zostały naruszone.

Jeżeli zostanie wyrażona zgoda, wówczas dane będą przetwarzane także w celu marketingowym partnerów administratora danych, tj. podmiotów współpracujących z administratorem danych w zakresie przesyłania wiadomości reklamowych i promocyjnych. Dane osobowe są przetwarzane aż do ew. rezygnacji z treści softwareskill.pl, a po tym czasie aż do upływu okresu przedawnienia ew. roszczeń związanych z korzystaniem z serwisu softwareskill.pl, a w razie wyrażenia zgody, aż do czasu wycofania zgody, a po tym czasie aż do upływu okresu przedawnienia ew. roszczeń związanych z przetwarzaniem danych na podstawie zgody. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zapewniającym techniczną obsługę serwisu softwareskill.pl.