Pełna agenda – spis modułow

 1. Integracja i monitoring Mikroserwisów
 2. Systemy kolejkowe i skalowanie aplikacji
 3. Apache Kafka – wprowadzenie
 4. Apache Kafka – zaawansowane zagadnienia
 5. Apache Kafka w Spring Boot
 6. Od JDBC do Mapowania Obiektowo Relacyjnego (ORM)
 7. ORM na przykładzie JPA i Hibernate
 8. Anotacje, Spring + Hibernate oraz dobre praktyki
 9. Spring Data
 10. Czysty kod i wzorce projektowe
 11. Czysty kod, Domain Model i dobre praktyki
 12. Stabilny i testowalny kod – narzędzia
 13. Stabilny i testowalny kod – techniki
 14. Maven

Naucz się tworzyć czysty, stabilny i testowalny kod.
Poznaj sprawdzone rozwiązania i przekonaj się jak bardzo ułatwią Ci pracę

Program szkoleniowy dla programisty Java: Spring Boot, Testowanie, Clean Code i Design Patterns, Maven, Integrowanie aplikacji (synchroniczne i asynchroniczne).

Integracje i monitoring Mikroserwisów

Lista lekcji
 1. Integrowanie mikrousług – wyzwania
 2. Sposoby integrowania systemów – synchroniczne i przez systemy kolejkowe
 3. Circuit Breaker Pattern – wzorzec bezpiecznika
 4. Retry Pattern – ponawianie operacji
 5. Load Balancing – rozkładanie ruchu
 6. Service Discovery – proces wykrywania serwisów
 7. Log Aggregation – centralizacja logów
 8. Log Aggregation – demo
 9. Log Aggregation – dobre praktyki logowania
 10. Tracing – wprowadzenie i demo
 11. Tracing – instrumentacja kodu, Brave i Spring Cloud Sleuth
 12. Tracing – przekazywanie trace context
 13. Monitoring – wprowadzenie
 14. Monitoring – modele działania systemów
 15. Monitoring – perspektywy dashboardów
 16. Monitoring – rodzaje metryk, statystyka i interpretacja
 17. Caching – pamięć podręczna
 18. Distributed i Replicated Cache
 19. Distributed i Replicated Cache – persistence
 20. Zadanie domowe

Systemy kolejkowe i skalowanie aplikacji

Lista lekcji
 1. Systemy kolejkowe
 2. Instalacja systemu kolejkowego do testów
 3. JMS
 4. Spring JMS
 5. Gwarancje odebrania wiadomości
 6. Gwarancje dostarczenia wiadomości
 7. Odrzucanie wiadomości
 8. Skalowanie aplikacji opartych o systemy kolejkowe
 9. Wysoka dostępność aplikacji – Leader Election
 10. Idempotentność operacji
 11. Zadanie domowe

Apache Kafka – wprowadzenie

Lista lekcji
 1. Wprowadzenie do systemów kolejkowych
 2. Wyzwania high availability
 3. Problem kolejności odczytu
 4. Grupy konsumentów
 5. Kilka słów o Apache Kafka
 6. Instalacja + konfiguracja Apache Kafka CLI
 7. Ćwiczenia teorii Apache Kafka
 8. Producent wiadomości w Java
 9. Konsument wiadomości w Java
 10. Serializacja Json
 11. Deserializacja Json
 12. Konsument w wątku
 13. Kafka Docker
 14. Aplikacja HWMonitor
 15. JMS vs Apache Kafka
 16. Zadanie domowe

Apache Kafka – zaawansowane zagadnienia

Lista lekcji
 1. Gwarancje dostarczenia wiadomości
 2. Producent wiadomości – potwierdzenia ACKS
 3. Producent wiadomości – typy producenta
 4. Producent wiadomości – wydajność producenta
 5. Producent wiadomości – idempotentny producent
 6. Producent wiadomości – bezpieczny producent
 7. Producent wiadomości – bezpieczny producent demo
 8. Konsument wiadomości – szybki konsument
 9. Konsument wiadomości  – strategie commitowania offsetu
 10. Konsument wiadomości – proces rebalancingu
 11. Konsument wiadomości – bezpieczny konsument
 12. Podsumowanie modułu
 13. Zadanie domowe

Apache Kafka w Spring Boot

Lista lekcji
 1. Szybki producent wiadomości w Spring
 2. Bezpieczny producent wiadomości w Spring
 3. Konsument wiadomości w Spring
 4. Sterowanie offsetem wiadomości
 5. Konsument exactly-once
 6. Rozproszony cache – idempotentny konsument
 7. Zatruta wiadomość
 8. Error handler
 9. Ponowienia odbioru & DLT – teoria
 10.  Ponowienia odbioru & DLT – praktyka
 11. Przetwarzanie wsadowe
 12. Proces rebalancingu w przetwarzaniu wsadowym
 13. Proces rebalancingu w Spring
 14. Zadanie domowe

Od JDBC do Mapowania Obiektowo Relacyjnego (ORM)

Lista lekcji
 1. Korzystanie z relacyjnych baz danych w Java
 2. Transakcyjność w JDBC
 3. CRUD w Relacyjnej bazie danych
 4. Budowanie zapytań w JDBC
 5. Wyrażenia proste
 6. Ataki SQL Injection
 7. Statement – jako podstawowa instrukcja zapytania
 8. Kursory w wyrażeniach
 9. PreparedStatemnt – bezpieczne parametryzowanie zapytań
 10. CallableStatement – wywoływanie procedur i funkcji
 11. Mapowanie danych w JDBC
 12. Problemy i bolączki JDBC
 13. Mapowanie Obiektowo Relacyjne (ORM)
 14. MyBatis jako prosty framework ORM
 15. JdbcTemplate – proste mapowanie danych w Spring
 16. Porównanie MyBatis i JDBCTemplate
 17. Zadanie domowe

ORM na przykładzie JPA i Hibernate

Lista lekcji
 1. Standard JPA (Java Persistent API)
 2. Wstęp do Hibernate
 3. Różne sposoby konfiguracji Hibernate
 4. Wstęp do Spring Data
 5. Hibernate vs Spring Data
 6. Architektura Hibernate
 7. Entity manager, cykl życia encji – wstęp
 8. Stan transient – stworzenie niezarejestrowanego obiektu
 9. Stan detached – ręczne wyrejestrowanie obiektu
 10. Stan removed – usuwanie danych
 11. Stan managed – synchronizacja stanu obiektu z bazą danych
 12. Sesja i cache obiektów
 13. Timeouty w Hibernate
 14. Operacje nie aktualizujące cache
 15. Commit/rollback w Hibernate
 16. Create w Hibernate
 17. Read w Hibernate
 18. Update w Hibernate
 19. Delete w Hibernate
 20. Flush w Hibernate
 21. Zadanie domowe

Anotacje, Spring + Hibernate oraz dobre praktyki

Lista lekcji
 1. Anotacje – dane i atrybuty
 2. Anotacje – autogeneracja kluczy głównych
 3. Anotacje – kompozycja i dziedziczenie
 4. Anotacje – powiązania i kolekcje
 5. Anotacje, które warto znać
 6. Relacja one-to-one
 7. Relacja one-to-many
 8. Relacja many-to-one
 9. Relacja many-to-many
 10. Anotacje w Hibernate
 11. Lazy loading, Eager loading, Problem N+1 (query)
 12. Kaskada operacji, deleteOrphans
 13. BestPractice + Hints – śledzenie zapytań SQL
 14. BestPractice + Hints – o czym warto pamiętać
 15. BestPractice + Hints – unikanie niepotrzebnych operacji
 16. BestPractice + Hints – przetwarzanie wsadowe
 17. Zadanie domowe

Spring Data

Lista lekcji
 1. Moja pierwsza aplikacja Spring Data
 2. Wyszukiwanie w Spring Data
 3. Mapowanie odpowiedzi do DTO
 4. Modyfikacja danych w Spring Data
 5. JpaRepository vs CrudRepository
 6. Manualne transkacje w Spring
 7. Automatyczne transakcje w Spring
 8. Wyjątki w transakcjach
 9. Rodzaje propagacji transakcji
 10. Read only
 11. Lekcja JPQL, HQL
 12. JOIN a JOIN FETCH
 13. Subquery
 14. Criteria API
 15. Anotacje org.springframework.data.*
 16. Zadanie domowe

Czysty kod i wzorce projektowe

Lista lekcji
 1. Po co czysty kod
 2. Znaczące nazwy
 3. Funkcje
 4. Refaktoryzacja funkcji – demo
 5. Komentarze
 6. Refaktoryzacja przykładowej aplikacji
 7. Czym jest SOLID
 8. SOLID – SRP
 9. SOLID – SRP demo
 10. SOLID – OCP
 11. SOLID – OCP demo wzorzec obserwatora
 12. SOLID – OCP demo wzorzec dekoratora
 13. SOLID – LSP
 14. SOLID – LSP demo
 15. SOLID – ISP
 16. SOLID – ISP demo
 17. SOLID – DIP
 18. Zadanie domowe

Czysty kod, Domain Model i dobre praktyki

Lista lekcji
 1. Prawo Demeter
 2. Zasady KISS & YAGNI & DRY
 3. Anemic Domain Model vs Rich Domain Model
 4. Rich Domain Model w bazie danych & strategie mapowania
 5. Fail Fast
 6. Obsługa błędów
 7. Prawidłowe wykorzystanie optional
 8. Pętle i streamy
 9. Pakietowanie i wzorzec fasady
 10. Zespół to podstawa
 11. Statyczne analizatory kodu
 12. Checkstyle
 13. PMD
 14. SonarQube
 15. Tipy & dobre praktyki
 16. Co dalej?
 17. Zadanie domowe

Stabilny i testowalny kod – narzędzia

Lista lekcji
 1. Wprowadzenie
 2. Czym jest testowanie?
 3. Testowanie w JUnit, możliwości, czytelne testy
 4. Testy parametryzowane
 5. Biblioteki asercji – sposoby weryfikacji kodu
 6. Testowanie wyjątków
 7. Testowanie equals(), hashCode()
 8. Mocks, Fakes, Dummies. Koncepcje dublerów. Czego nie mockować
 9. Mockito – mocki, spy, adnotacje, verify
 10. Mockito – argument matcher, argument captor, answers
 11. Mocki. Dwie szkoły testowania
 12. Zasady pisania dobrych testów
 13. Clean Code w testach

Stabilny i testowalny kod – techniki

Lista lekcji
 1. Test Builders, matki obiektów
 2. Piramida testów – tworzenie efetywnie działającego zestawu testów
 3. Reużywalne fragmentu testów: klasy steps, assert pattern
 4. Strategie testowania I/O, izolowanie i testy integracyjne
 5. Consumer-Driven Contract, testy REST
 6. Testowanie z bazą danych
 7. Test Containers
 8. Metryka Code Coverage
 9. Testy mutacyjne
 10. Zadanie domowe

Maven

Lista lekcji
 1. Przedstawienie modułu i maven
 2. Wprowadzenie
 3. Instalacja i konfiguracja
 4. Pierwsza aplikacja, Maven Coordinates, Maven Directory Layout
 5. Deklarowanie zależności, scope, wersje
 6. Wersjonowanie, SNAPSHOT, semver
 7. Stworzenie biblioteki jar
 8. Repozytoria: lokalne, remote, struktura repozytorium, konfiguracja remote
 9. Cykl życia, fazy i cele
 10. Pluginy mavenowe
 11. Aggregate pom, Parent pom, Effective pom
 12. Zarządzanie zależnościami: Dependency management, Bill of materials
 13. Budowanie złożonych paczek: fatjar, executable jar, assembly
 14. Paramery i profile, filtrowanie
 15. Deployment, distributionManagement
 16. Instalacja Nexus
 17. Proces wydawania oprogramowania: release plugin
 18. Maven CI Friendly
 19. jgitver
 20. Rozwiązywanie popularnych problemów
 21. Podsumowanie