Java Developer? Przejdź na wyższy poziom wiedzy 🔥💪  Sprawdź

Team Leader? Podnieś efektywność swojego zespołu 👌 Sprawdź

Sytuacja na rynku IT: Perspektywa Java Developera

utworzone przez 12 marca 2024Java, Tip and Tricks

W obliczu dynamicznie zmieniającej się gospodarki światowej, zawirowań ekonomicznych oraz sytuacji geopolitycznej, rynek IT stoi przed serią bezprecedensowych wyzwań i możliwości. Ta sytuacja, połączona z rosnącym wpływem sztucznej inteligencji, zmianami w strukturze popytu i podaży, a także niepewnością związaną z inicjowaniem nowych projektów, wyznacza nowy krajobraz zarówno dla początkujących, jak i profesjonalistów rynku IT, zwłaszcza dla developerów specjalizujących się w obszarze technologi Java.

Analizując aktualną sytuację oraz próbując estymować przyszłą sytuację na rynku IT, należy najpierw przyjrzeć się, jak rynek ten rozwijał się w „poprzedniej epoce”. Dziś żyjemy w innym świecie niż zaledwie 5 lat temu, co jest bezdyskusyjne. Przyjrzyjmy się zatem, jak wyglądał rynek programistów w czasach przed pandemią Covid-19, w czasach pandemicznych oraz obecnie – w czasach zawirowań geopolitycznych.

Czas przed pandemiczny

W okresie przed wybuchem pandemii, rynek IT charakteryzował się zasadniczą stabilnością. Nie obserwowano gwałtownych ruchów popytowo-podażowych związanych z otwieraniem czy zamykaniem nowych projektów. Stabilny napływ doświadczonych specjalistów na rynek był efektem głównie chęci zmiany pracy, która była relatywnie stabilna. Na fali wysokich zarobków, wielu ludzi zdecydowało się spróbować swoich sił w branży IT, kształcąc się w tym kierunku, ucząc się samodzielnie czy korzystając z coraz popularniejszych szkół programowania. Na rynek weszła znaczna liczba juniorów, dążących do zdobycia pierwszego doświadczenia, co zintensyfikowało konkurencję między nimi. Próg wejścia wzrósł. Rynek z punktu widzenia Senior Java Developerów był stabilny.

Pandemia Covid-19

Przyspieszenie cyfryzacji wielu sektorów gospodarki, spowodowane między innymi pandemią, znacząco zwiększyło zapotrzebowanie na rozwiązania IT. Wiele firm uświadomiło sobie, że praca zdalna jest jak najbardziej możliwa. Na fali taniego finansowania (niskie stopy procentowe), wysokiego zapotrzebowania na cyfryzację oraz możliwości, jakie otworzyło spopularyzowanie pracy zdalnej, otwarto wiele nowych projektów, a istniejące zostały rozbudowane. Spowodowało to gwałtowny wzrost popytu na programistów. Stawki poszybowały w górę. To był czas, kiedy można było przebierać wśród wielu projektów, a telefon od połączeń z firmami body-leasingowymi był aż gorący. To programiści dyktowali stawki, mogąc przebierać spośród wielu ciekawych projektów.

Rynek IT w czasach post pandemicznych

Sama pandemia spowodowała silny wzrost szeroko pojętego rynku IT, w tym zapotrzebowania na Java Developerów. Po uspokojeniu się gorączki pandemicznej nadeszły czarne chmury. Na fali zamykania gospodarek wielu krajów, wskutek ograniczenia rozwoju pandemii, bardzo wzrosła inflacja. Aby przeciwdziałać inflacji, banki centralne w tym najważniejszy na świecie – amerykański FED, zaczęły podnosić stopy procentowe, zwiększając koszt waluty. Podniesienie stóp procentowych w USA było jedną z przyczyn upadku wielkiego banku, finansującego branżę technologiczną – SVB.

Podoba Ci się ten artykuł? Weź więcej.

Jeżeli uważasz ten materiał za wartościowy i chcesz więcej treści tego typu – nie przegap ich i otrzymuj je prosto na swoją skrzynkę. Nawiążmy kontakt.

.

Upadek banku SVB

Omawiając rynek IT, nie sposób nie wspomnieć o jednym z największych banków finansujących globalny rynek technologiczny oraz o perturbacjach, jakie upadek SVB wywołał w świecie IT. Upadek Silicon Valley Bank (SVB), który miał miejsce na początku marca 2023 roku, był rezultatem kilku czynników i miał szeroko rozgałęzione konsekwencje na globalnym rynku finansowym oraz dla sektora technologicznego. Główne przyczyny upadku SVB to:

  • Wysoka koncentracja depozytów z branży technologicznej i startupów: SVB specjalizował się w obsłudze firm z sektora technologicznego i startupów. Wielu z jego klientów zaczęło wycofywać depozyty w odpowiedzi na spowolnienie wzrostu gospodarczego i zaostrzenie polityki pieniężnej przez Rezerwę Federalną (Fed), co zwiększyło presję na płynność banku.
  • Inwestycje w długoterminowe obligacje rządowe i inne papiery wartościowe: W obliczu niskich stóp procentowych w ostatnich latach, SVB zainwestował znaczne środki w długoterminowe obligacje rządowe. Kiedy stopy procentowe zaczęły szybko rosnąć, wartość tych obligacji spadła, a bank znalazł się w sytuacji, gdzie wartość jego aktywów była niższa niż wymagana do pokrycia wycofywanych depozytów.
  • Szybkie podnoszenie stóp procentowych przez Fed: Agresywne podnoszenie stóp procentowych przez Fed w celu zwalczania inflacji spowodowało spadek wartości portfela obligacji banku oraz zwiększyło koszty finansowania, dodatkowo pogarszając jego sytuację finansową.

Konsekwencje upadku SVB były znaczące i wielowymiarowe, w tym niepewność na rynkach finansowych, interwencja rządowa w celu ochrony depozytantów, zaostrzenie warunków finansowania dla startupów i firm technologicznych, oraz przegląd regulacji bankowych. Upadek SVB był przestrogą dla banków, firm technologicznych i regulatorów, podkreślając potrzebę dywersyfikacji, ostrożnego zarządzania ryzykiem oraz stałego monitorowania zmian w otoczeniu makroekonomicznym. Na fali upadku SVB wiele firm technologicznych ogłosiło upadłość. Programiści, którzy tam pracowali wyszli na rynek zwiększając podaż pracowników. Podaż projektów na skutek upadku firm została zmniejszona. Mamy więc sytuację, kiedy projektów mamy mniej, a programistów więcej. W takich okolicznościach ciężej znaleźć pracę, a stawki dla programistów zaczynają się stabilizować lub spadać (prawo popyt-podaż).

Wojna Rosyjsko-Ukraińska

Wojna w Ukrainie miała znaczący wpływ na rynek IT na kilku poziomach, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio. Oto niektóre z głównych obszarów wpływu:

  • Wzrost cyberataków: Konflikt spowodował wzrost cyberataków, zarówno ze strony Rosji przeciwko Ukrainie, jak i potencjalnych odwetowych ataków ukraińskich. Firmy IT na całym świecie zwiększyły swoje wysiłki na rzecz cyberbezpieczeństwa, aby chronić się przed wzrostem ataków phishingowych, malware i ataków na infrastrukturę krytyczną.
  • Wzmożone działania w zakresie cyberobrony: Firmy i rządy zintensyfikowały współpracę w zakresie cyberbezpieczeństwa, aby lepiej chronić infrastrukturę krytyczną i dane przed potencjalnymi cyberatakami związanymi z konfliktem.
  • Zdalna praca i usługi cyfrowe: Konflikt przyspieszył adaptację i rozwój zdalnej pracy oraz usług cyfrowych, zarówno w regionach dotkniętych konfliktem, jak i globalnie. Firmy IT zwiększyły swoje inwestycje w narzędzia do pracy zdalnej, chmury obliczeniowe i bezpieczeństwo cyfrowe. Zaczęto kłaść większy nacisk na rozwiązania chmurowe (bombardowanie lokalnych serwerowni).
  • Przemieszczenie talentów IT: Konflikt spowodował przemieszczenie wielu specjalistów IT z Ukrainy i Rosji do innych krajów, co wpłynęło na globalny rynek pracy w sektorze technologicznym.
  • Zmiany w inwestycjach: Firmy technologiczne i inwestorzy mogli przesunąć swoje strategie inwestycyjne i rozwój produktów w odpowiedzi na konflikt, skupiając się na bezpieczeństwie, stabilności i innowacjach odpornych na kryzysy.

Piguła wiedzy o najlepszych praktykach testowania w Java

Pobierz za darmo książkę 100 stron o technikach testowania w Java

Następstwa kryzysu i rola AI

Kryzys ekonomiczny ostatnich lat, wywołany przez czynniki takie jak pandemia czy wojna wywołał falę zmian w branży IT. Właściciele firm technologicznych podchodzą ostrożnie do swoich inwestycji. Część projektów nie dostaje finansowania, inne są optymalizowane pod kątem zatrudnienia. Trend ten widać na przykładzie firm skali światowej takich jak Microsoft czy Meta, które redukowały personel programistów o kilka procent.

Większa ostrożność w inwestycjach oznaczała również, że zdolność do adaptacji i nauki nowych, specjalistycznych umiejętności stała się kluczowa dla utrzymania konkurencyjności na rynku pracy.

Dynamicznie rozwijająca się branża AI zwiększa zainteresowanie automatyzacją i rozwiązaniami opartymi na sztucznej inteligencji, co otworzyło przed Java Developerami nowe możliwości w zakresie tworzenia zaawansowanych aplikacji i systemów. Już dziś ChatGPTv4 potrafi analizować logi błędów aplikacji w poszukiwaniu rozwiązania problemu, czy pisać fragmenty kodu, które są ciekawą bazą do dalszych prac. Moim zdaniem w perspektywie następnych 5-10 lat sztuczna inteligencja może pożegnać programistów, którzy są tylko „klepaczami kodu”. Bez głębokiej wiedzy technologi, którą się posługujemy czy bez umiejętności miękkich pozwalających przełożyć język biznesu na kod, klepacze kodu zostaną zastąpieni przez inteligentne wtyczki do środowisk programistycznych.

Zmiany w popycie i podaży

Przyspieszenie cyfryzacji w wielu sektorach gospodarki, spowodowane między innymi pandemią, zwiększyło zapotrzebowanie na rozwiązania IT. Kryzys finansowy i geopolityczny spowodował mniejszą podaż projektów. Jednocześnie, popularność kursów i szkół programowania spowodowała, że rynek pracy zasiliła nowa fala programistów, co przyczyniło się do zaostrzenia konkurencji. Dla Java Developerów oznacza to konieczność ciągłego rozwoju i specjalizowania się w określonych technologiach, aby zachować przewagę na rynku pracy.

Wpływ niepewności ekonomicznej

Aktualna niepewność ekonomiczna skłania firmy do bardziej ostrożnego podejścia do inwestycji w nowe projekty IT. Dla programistów Java, może to oznaczać spowolnienie w zakresie dostępności nowych możliwości pracy. Jednakże, programiści, którzy skupiają się na rozwijaniu umiejętności w najbardziej poszukiwanych obszarach, takich jak rozwój aplikacji opartych na chmurze, mikroserwisach czy integracja z AI, mogą znaleźć nowe szanse nawet w trudnych czasach.

Rola edukacji w kształtowaniu rynku pracy

Rozwój edukacji w dziedzinie programowania, w tym kursów online i bootcampów, otworzył drzwi dla wielu aspirujących programistów. Dla doświadczonych Java Developerów oznacza to konieczność nieustannego doskonalenia swoich umiejętności, aby nie tylko utrzymać konkurencyjność, ale również wykorzystać głębsze zrozumienie technologii do rozwiązywania złożonych problemów biznesowych. Z perspektywy Java Developera kluczowe staje się „głębsze wejście w technologie”, poznanie kluczowych aspektów pracy z mikroserwisami, zahaczającymi o architekturę aplikacji. Znajomość wzorców projektowych, wzorców architektonicznych czy typowych problemów świata rozproszonych mikrousług jest kluczowa. Dzięki temu programista wie co pisze, co nie zawsze jest oczywiste :). Tworzony kod jest odporny na potencjalne problemy świata rozproszonego. Jest pisany w dobrym stylu, podatnym na rozbudowę.

Przyszłość rynku IT

Pomimo wyzwań, przyszłość rynku IT wygląda obiecująco, oferując Java Developerom szereg możliwości do rozwoju kariery. Inwestycja w naukę nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, rozwiązania chmurowe, a także zrozumienie technologii, z której się korzysta, będzie kluczowa dla zapewnienia sobie stabilnej pozycji w branży. Profesjonaliści, którzy potrafią łączyć techniczną wiedzę z umiejętnością rozwiązywania realnych problemów biznesowych, będą na czele zmian kształtujących przyszłość technologii.

Rynek technologii informacyjnych znajduje się w punkcie, w którym elastyczność, umiejętność adaptacji i ciągłe doskonalenie są niezbędne dla każdego Java Developera. W obliczu zwiększonej konkurencji i szybko zmieniających się wymagań technologicznych tylko Ci, którzy aktywnie poszerzają swoją wiedzę i specjalizują się w nowych, innowacyjnych obszarach, mogą liczyć na sukces w długoterminowej perspektywie. Warto więc podkreślić, że w tak dynamicznym środowisku, ciągła nauka i rozwój umiejętności nie są już tylko opcją, ale koniecznością.

Z drugiej strony, w obliczu aktualnych i przyszłych wyzwań, Java Developerzy mają unikalną szansę na kształtowanie nowej ery technologicznej. Od rozwoju aplikacji opartych na AI po tworzenie zaawansowanych rozwiązań dla Internetu Rzeczy (IoT) i technologii blockchain, możliwości są niemal nieograniczone. Kluczem do wykorzystania tych możliwości jest nie tylko posiadanie odpowiedniej wiedzy technicznej, ale również zdolność do innowacji i myślenia kreatywnego.

Równie ważne jest zrozumienie, że rozwój kariery w IT nie zależy wyłącznie od umiejętności technicznych. W dzisiejszym świecie miękkie umiejętności takie jak zdolności komunikacyjne, praca zespołowa, zarządzanie czasem i zdolność do krytycznego myślenia są równie ważne. Dla programistów, którzy chcą nie tylko przetrwać, ale i prosperować na rynku IT, rozwijanie tych umiejętności może być równie istotne, co nauka nowych języków programowania czy technologii.

Podsumowanie

Podsumowując, rynek IT jest pełen wyzwań, ale również oferuje niezliczone możliwości dla tych, którzy są gotowi na ciągły rozwój i adaptację. Dla Java Developerów, którzy podchodzą do swojej kariery z otwartością na naukę i innowacje, przyszłość jest obiecująca. W tym dynamicznym środowisku kluczem do sukcesu jest nie tylko ciągła aktualizacja umiejętności technicznych, ale również rozwijanie umiejętności miękkich i zdolności do pracy w zespole. W takim kontekście zdolność do ciągłego doskonalenia i adaptacji nie jest już tylko zaletą, ale koniecznością, która decyduje o tym, kto odniesie sukces na rynku IT przyszłości.

Gdybyś potrzebował jeszcze więcej:

Jesteś Java Developerem?

Przejdź na wyższy poziom wiedzy 
„Droga do Seniora” 🔥💪

Jesteś Team Leaderem? Masz zespół?

Podnieś efektywność i wiedzę swojego zespołu 👌

Dyskusja